İdari Personel

          

 

 

 

 

 Mustafa GÖKDAĞ

Yüksekokul Sekreteri

mgokdag@bartin.edu.tr

Tel: 0378 223 5417

Dahili: 5417       IP: 2404

Derya MEMUS

Şef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 0378 223 54 08 Belge Geçer: 0378 223 54 07 E-posta: besyo@bartin.edu.tr

Copyright BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU