Müdür Yardımcıları


 

Yrd. Doç. Dr.  Fatih YAŞARTÜRK 

Müdür Yardımcısı

 

Öğr. Gör. Gürkan ELÇİ

Müdür Yardımcısı 

Tel: 0378 223 54 08 Belge Geçer: 0378 223 54 07 E-posta: besyo@bartin.edu.tr

Copyright BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU