Yeni kayıt olan öğrencilerin ders kayıtları hakkında!!!

Yüksekokulumuza yeni kayıt olan 1. sınıf öğrencileri, ders kayıtlarını 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında yapacaklardır.

Tel: 0378 223 54 08 Belge Geçer: 0378 223 54 07 E-posta: besyo@bartin.edu.tr

Copyright BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU