2017-2018 Akademik Yılı Sınıf ve Bölümlerin Danışman Hocaları

Danışman hocaların listesi için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın...


  • 2017-2018 Akademik yılı danışman hocalar....pdf
  • Tel: 0378 223 54 08 Belge Geçer: 0378 223 54 07 E-posta: besyo@bartin.edu.tr

    Copyright BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU