Doçent Dr. Taner BOZKUŞ
Müdür Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0378 223 54 06
tbozkus@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Mutlu TÜRKMEN
Bölüm Başkanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0378 223 52 57
mutluturkmen@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Murat KUL
Bölüm Başkanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0378 223 52 56
muratkul@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ali ÖZKAN
Bölüm Başkanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0378 223 52 42
aliozkan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Fatih YAŞARTÜRK
Müdür Yardımcısı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0378 223 54 12
fyasarturk@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Gürkan ELÇİ
Müdür Yardımcısı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0378 223 52 38
gelci@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Serdar USLU
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0378 223 55 56
suslu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Murat SARIKABAK
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

mrtsrkbk@gmail.com
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Nigar YAMAN
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

nyaman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ender EYUBOĞLU
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0378 223 54 12
eeyuboglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Okutman Varol KORKMAZ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

vkorkmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Yılmaz ÜNLÜ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0378 223 52 40
yunlu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Zeki TAŞ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

ztas@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Adem SOLAKUMUR
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

asolakumur@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Rıdvan KIR
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

rkir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Ali Ozan ERKILIÇ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0378 223 52 42
ozan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Ferhat GÜDER
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

fguder@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi İsmail KARATAŞ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

ikaratas@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Sercan KURAL
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

skural@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Mine TURĞUT
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

mturgut@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Recep AYDIN
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0378 223 52 42
raydin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Hayri AKYÜZ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

hakyuz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi İsmail AYDIN
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

iaydin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Zeynep EROL
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0378 223 54 10
zerol@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Mustafa Alper MÜLHİM
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
03782235257
mmulhim@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Tel: 0378 223 54 08 Belge Geçer: 0378 223 54 07 E-posta: besyo@bartin.edu.tr

Copyright BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU