image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet GÜÇLÜ
       Müdür V.
      (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAŞARTÜRK
 Müdür Yardımcısı
(Üye)

Öğr. Gör. Gürkan ELÇİ
Müdür Yardımcısı
(Üye)

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Murat KUL
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZKAN
(Üye)

Mustafa GÖKDAĞ
Raportör