image/svg+xml
image/svg+xml

Yüksekokul Sekreteri

Murat DEDE
Yüksekokul Sekreteri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
e - Posta:mdede@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000 / 2484